PLAY REKORD POLSKI 2015

WYMAGANIA FORMALNE POTRZEBNE DO UDZIAŁU W PLAY REKORDZIE POLSKI (wyciąg z regulaminu)

 1. Obywatelstwo polskie
 2. Świadectwo kwalifikacji lub uprawnienia do samodzielnych skoków (np. licencja USPA B)
 3. Rejestracja i otrzymanie zaproszenia do udziału w imprezie
 4. Licencja sportowa FAI
 5. Orzeczenie lotniczo – lekarskie  klasy III lub orzeczenie lotniczo-lekarskie o spełnieniu wymagań
  w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej na Świadectwo Kwalifikacji
 6. Ubezpieczenie OC i KL obejmujące wykonywanie skoków spadochronowych na terenie Republiki Czeskiej
 7. Kombinezon biały lub czerwony zgodnie z otrzymanym przydziałem
 8. Spadochron wyposażony w automat AAD z ważnym ułożeniem spadochronu zapasowego i dokumentacją
 9. Wyposażenie dodatkowe (tj. kask, wysokościomierz, wysokościomierz akustyczny, pas z ołowiem,
 10. Czytelnie wypełniony i podpisany formularz rejestracyjny strefy Pink Skyvan Klatovy: pink.at/_erfasbo.doc
 11. Uiszczenie opłaty startowej

Brak któregokolwiek z powyższych wymogów jest równoznaczny z wykluczeniem ze składu rekordowej formacji i zastąpienie osobą z grupy Alpha Team.