Projekt formacji 100-way

Polska formacja 100-osobowa została zaprojektowana w oparciu o wieloletnie doświadczenia w inżynierii skoków grupowych.

Kluczową sprawą przy projektowaniu tak dużych formacji jest aspekt bezpieczeństwa polegający przede wszystkim na zminimalizowaniu ryzyka kolizji zarówno podczas budowy formacji jak i podczas rozejścia, aby zapewnić wszystkim skoczkom odpowiednio dużą separację w momencie otwarcia spadochronów. Nasz Play Rekord Polski będzie zbudowany na 24 osobowej bazie, do której „dobudowane” będzie 6 sektorów o budowie helistycznej (ang. Helix). Helixy mają tendencje do dużych niestabilności i wymagają bardzo dużych umiejętności od zawodników, natomiast zapewniają dużo miejsca podczas budowania formacji.

Skoki będziemy wykonywać z wysokości do 6000m co powoduje konieczność korzystania z aparatury tlenowej, aby uchronić zawodników od efektów tzw. głodu tlenowego powyżej bezpiecznej granicy 4000m.

Równie ważnym elementem co inżynieria samej formacji są samoloty i praca pilotów. Samoloty w momencie zrzutu skoczków muszą lecieć w bardzo wąskim szyku – często kilka metrów od siebie. Wymaga to bardzo zgranego zespołu pilotów doświadczonych w tego rodzaju manewrach. Jest to jeden z powodów dla których zdecydowaliśmy się organizować Play Rekord Polski poza granicami kraju.

Powodzenie dowiezienia skoczków nad miejsce zrzutu powierzyliśmy austriackiej firmie Pink Skyvan Aviation – europejskiego lidera w wynajmie samolotów transportowych. Dla potrzeb naszej imprezy udostępnią oni cztery samoloty transportowe SC-7 Skyvan oraz jeden samolot Cessna 208 Caravan.